miércoles, 29 de marzo de 2017

Serveis educatius.

En aquesta entrada us volem informar sobre els serveis que teniu a la vostre disposició des de l’àrea educativa al nostre centre!

Reforç: centrat en treballar a partir dels continguts curriculars de cadascun dels casos amb l’objectiu de donar suport o reforçar alguna àrea curricular en concret en la qual existeixin dificultats per arribar a assolir un rendiment acadèmic adequat. Per tant, en aquest cas ens centrem en treballar objectius de caire acadèmic.

Reeducacions: focalitzades en proporcionar un suport i una resposta ajustada a les necessitats de diferents casos d’infants o adolescents que presenten unes dificultats associades a un trastorn d’aprenentatge i relacionats (dislèxia, TDAH, TANV, discalcúlia...) o unes dificultats específiques en alguna àrea d’aprenentatge (llenguatge, raonament lògicomatemàtic,...). Per tant, en aquest cas NO ens centrem en treballar objectius de caire acadèmic sinó en reforçar aquelles necessitats específiques de cadascun dels casos en concret tenint en compte el subjecte de forma integral i contemplant les seves necessitats tant d’aprenentatge com socio-emocionals, amb la finalitat alhora de que a partir d’aquest treball el seu rendiment acadèmic també pugui anar millorant.

Tant el reforç com les reeducacions es poden realitzar de forma individual o en petit grup.

Tallers: destinats a treballar algun aspecte específic en petits grups de manera que tots els grups formats estiguin equilibrats i alhora puguin col·laborar i cooperar entre ells. Actualment oferim els següents tallers de forma continuada, és a dir, amb una durada aproximada de tot el curs acadèmic:
Taller de lecto-escriptura: destinat als més petits (p5, 1r i 2n de primària) amb l’objectiu de reforçar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a partir de diferents recursos motivadors i dinàmics.
Taller de tècniques d'estudi: enfocat a alumnes més grans (a partir de cicle superior de primària fins la ESO) amb l’objectiu de poder presentar les diferents tècniques d’estudi, treballar-les i finalment saber escollir aquella més adequada per a cadascuna de les situacions d’estudi amb les que es puguin anar trobant.
A banda d'aquests tallers també oferim la possibilitat de realitzar-ne alguns monotemàtics i d’una durada més limitada (aproximadament trimestral):
Taller d’atenció: amb l’objectiu de treballar tant l’atenció focalitzada com la sostinguda juntament amb l’atenció visual i auditiva a través de diferents activitats i jocs adequats per a les edats dels participants.
Taller de memòria: centrat en saber extreure el màxim profit a la nostre capacitat d’operar amb la gran quantitat d’elements amb els que ens podem anar trobant en cadascuna de les tasques que hem de dur a terme i, alhora, treballar estratègies de memòria a llarg termini.
Taller d’habilitats comunicatives: molt enfocat sobretot a alumnes de cicle superior de primària, ESO i Batxillerat els quals donada la gran influència de les TIC en el seu procés d’aprenentatge necessitaran i hauran de ser capaços de realitzar exposicions orals ajustades a un tema que estan treballant a l’aula i saber elaborar un suport visual adequat a la seva exposició, dur a terme una bona argumentació en un debat,...

Per a qualsevol dubte o consulta més concreta podeu contactar amb nosaltres a través del e-mail elbaobabpsicologia@gmail.com o el telèfon 659131830 i us informarem més detalladament de les condicions de cadascun d’aquests serveis!

Anaïs Rodríguez.